Email not displaying correctly? View it in your browser.
เตรียมตัวเดินทางสู่อนาคตของโลจิสติกส์ที่งาน TILOG-LOGISTIX 2019 ที่จะนำเสนอทุกระดับของเทคโนโลยีโซลูชั่นและบริการด้านโลจิสติกส์จาก 415 แบรนด์ 25 ประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่โซลูชั่นพื้นฐานไปจนถึงนวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อติดอาวุธธุรกิจของคุณด้วยประสิทธิภาพใหม่และให้คุณได้เตรียมพร้อมรับมือกับการแข่งขันในอนาคต ห้ามพลาดโอกาสในการเชื่อมต่อเครือข่ายธุรกิจกับองค์กรชั้นนำเพื่อเสริมพลังการพัฒนาธุรกิจคุณในงานนี้!

Buckle up and embark on the logistics future at TILOG-LOGISTIX 2019 where a board class of 415 brands from 25 countries of logistics supporting elements, ranging from basic solutions to state-of-the-art innovations and services will equip you with unprecedented capabilities, gearing you up for the upcoming challenges. While networking opportunities from leading business community will await you to connect, so come find out what aspects of transformation you will encounter here!
 
Special Features 
ส่วนแสดง ELMA Showcase จะเผยเคล็ดลับความสำเร็จจากผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำผู้ที่ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์หรือรางวัล ELMA โดยส่วนจัดแสดงนี้จะนำเสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นตัวอย่างและสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดกลยุทธ์ธุรกิจ นอกจากนี้ สามารถเข้าฟังสัมมนาที่ผู้ชนะรางวัลจะแบ่งปันเรื่องราวเส้นทางสู่ความสำเร็จวันนี้ที่ห้อง AMBER 3 ชั้น เวลา 14.00-16.30 น. 
“ELMA Showcase” will unveil the secret of success from leading logistics service provider who achieved ELMA (Excellent Logistics Management Award). Get never-ending inspiration from the best practices at ELMA Showcase along with their story sharing in the conference today at AMBER 3, 2nd floor, from 14.00–16.30 hrs.
2 Rounds / Day
Round 1 – 11.45 hrs.
 
Round 2 – 15.30 hrs
สัมผัสประสิทธิภาพการขนส่งใหม่ด้วยเทคโนโลยีโดรน
ส่วนแสดง Innovation Showcase จะเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยการสาธิตการใช้งานจริงของเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน จากบริษัท Fling พบอีกระดับของนวัตกรรมการขนส่งที่เหนือชั้น ด้วยตาของคุณเองที่นี่ เพียง 2 รอบต่อวัน เวลา 11.45 น. และ 15.30 น. 

Drone: the New Level of Delivery Capabilities Is Here 
“Innovation Showcase” will get you experienced the demonstration of drone technology, presented by urban drone expert: Fling. Come witness the new level of delivery capabilities with your own eyes. 2 rounds per day at 11.45 hrs and 15.30 hrs only.
พบกับการรวมตัวของบริษัทสตาร์ทอัพด้าน
โลจิสติกส์ที่เชี่ยวชาญด้าน E-Commerce และ E-Logistics ที่จะให้ประสิทธิภาพใหม่เพื่อการจัดการโลจิสติกส์ที่ Logistics Startup Pavilion
A troop of logistics startup companies specialized in E-Commerce and E-Logistics will offer a new management efficiency through digital technology at Logistics Startup Pavilion.
 
ร่วมฟังบทวิเคราะห์เชิงลึกด้วยข้อมูลจริงจากผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลจาก World Bank ที่มาพร้อมภารกิจผลักดันการเชื่อมต่อดิจิทัลสู่
โลจิสติกส์ในอาเซียน
Exclusive data-driven analysis from digital specialist from World Bank on the quest to push a greater digital connectivity in ASEAN logistics. 
Transform and Collaborate towards Greater Success
เข้าใจถึงประสิทธิภาพใหม่ของยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากโลจิสติกส์อัจฉริยะจาก      ผู้เชี่ยวชาญในวงการระดับโลก


Gain awareness of new efficiency in technologically disruptive era. Learn how to harness the power of smart logistics with global experts.
งานเสวนาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ ระหว่างไต้หวันและไทยเข้าใจถึงโอกาสและ ความท้าทายจากความร่วมมือกันระหว่างสองประเทศ

The seminar to promote stronger synergy between Taiwan and Thailand. Receive a clear understanding on opportunities and challenges from the collaboration between two countries.
ค้นพบแนวทางความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการด้านซัพพลายเชนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การลดความสูญเสีย และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนได้อย่างไร

Come find out how collaboration across Supply Chain will contribute to efficiency, waste reduction and environment preservation, for sustainable future.
 
IMPORTANT NOTE!
คณะผู้จัดงาน TILOG-LOGISTIX ขอสงวนสิทธิ์การเข้าชมงานสำหรับนักธุรกิจเท่านั้น กรุณาแต่งกายสุภาพ ไม่อนุญาตให้ผู้สวมกางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ และบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าชมงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เหมาะสมเข้าชมงานตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องมีสาเหตุหรือคำอธิบาย

“TILOG-LOGISTIX” is open to trade visitors only. Please dress in business attire. Those wearing shorts and/or sandals and minors under the age of 15 will not be permitted into the exhibition hall. The organizer reserves the right to refuse admission to anyone without cause or explanation.
For more information, please contact tel.  66 2686 7222
E-mail:info@tilog-logistix.com or visit our website at 
www.tilog-logistix.com