อีเมลนี้แสดงผลไม่ถูกต้อง คลิกเพื่อดูด้วยเบราว์เซอร์
eNewsletter 2
ในการรักษาตำแหน่งฐานการผลิตชิ้นส่วนและประกอบยานยนต์ที่สำคัญ และพัฒนาให้พร้อมรองรับยานยนต์ยุคใหม่รวมทั้งยานยนต์ไฟฟ้า กระทรวงอุตสาหกรรมจึงมอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ดำเนินการก่อสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ (ATTRIC) บนพื้นที่ 1,235 ไร่ ณ บริเวณเขตสวนป่าลาดกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) โดยเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและยกระดับให้ไทยเป็นศูนย์กลางการทดสอบเพื่อรับรองมาตรฐานชิ้นส่วนยานยนต์ ยางล้อ รวมทั้งการทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในประเทศไม่ต้องส่งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบที่ต่างประเทศ และสร้างแรงจูงใจให้องค์กรต่างชาติเพิ่มการลงทุนในประเทศไทย กระตุ้นให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตยิ่งขึ้น
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติมากขึ้น คณะผู้จัดงานออโตโมทีฟ แมนูแฟกเจอริ่ง จากอาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ นำโดย คุณวราภรณ์ ธรรมจรีย์ กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร และทีมงานฝ่ายขายและการตลาด ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้รับการต้อนรับอย่างเป็นกันเองจากคุณวรวุฒิ ก่อวงศ์พานิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายทดสอบและวิศวกรรม สถาบันยานยนต์ ที่ให้เกียรติกล่าวแนะนำความเป็นมาของศูนย์ 

“วิสัยทัศน์ของศูนย์ฯ แห่งนี้คือการเป็นองค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนสู่อนาคต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทันสมัย โดยได้รับคำแนะนำด้านการออกแบบและก่อสร้างศูนย์แห่งนี้ รวมถึงการสอบเทียบค่ามาตรฐานในการตรวจวัดจากหน่วยงานพันธมิตรในประเทศสเปน เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความมีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งปัจจุบันเราได้เริ่มดำเนินการทดสอบรับรองมาตรฐานให้ผู้ผลิตยางล้อรถยนต์และแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าไปบ้างแล้ว”
นอกจากได้รับฟังความเป็นมาของการก่อตั้งศูนย์ ทีมงานยังได้รับทราบแนวทางปฏิบัติการและบริการทดสอบคุณภาพของสถาบันยานยนต์โดย ร.ต. ชุติพงษ์ สายจันทร์ หัวหน้างานแผนกทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์ และเยี่ยมชมสนามทดสอบระบบต่างๆ ซึ่งสร้างเสร็จสมบูรณ์และพร้อมให้บริการแล้ว เช่นอาคารปฏิบัติการทดสอบยางล้อมาตรฐาน UN R117 ห้องปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า สนามทดสอบระบบเบรกมือและระบบเบรก สนามทดสอบพลวัต สนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้ง ซึ่งช่วยฉายภาพความสำคัญของศูนย์แห่งนี้มากยิ่งขึ้น

“เมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้นครบถ้วนทุกเฟส ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาตินี้จะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของเอเชีย และพร้อมรองรับผู้มาใช้บริการทดสอบเพื่อรับรองมาตรฐานจากทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างครบวงจร” คุณวรวุฒิกล่าวปิดท้าย
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความสนใจ สามารถติดต่อเพื่อรับบริการทดสอบคุณภาพได้ที่ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ และเตรียมยกระดับการผลิตเพื่อขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนสู่ยานยนต์ยุคใหม่ ผ่านเครื่องจักร เทคโนโลยี อุปกรณ์เพื่อการทดสอบคุณภาพ และอีกมากจากแบรนด์ระดับสากลได้ที่งานออโตโมทีฟ แมนูแฟกเจอริ่ง 2024 ระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2567 ที่ไบเทค บางนา! 
สำรองพื้นที่หรือลงทะเบียนชมงานล่วงหน้าได้ที่ www.automanexpo.com
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมยานยนต์เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อตอบสนองความต้องการการขนส่งที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มากขึ้น เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกระแสรักษ์โลกได้รับความสนใจในวงกว้าง ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ซึ่งแต่เดิมครองตลาดรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับการเพิ่มขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ไม่ใช่แค่เพื่ออยู่รอด แต่ต้องแข่งขันได้
งานออโตโมทีฟ แมนูแฟกเจอริ่ง 2024 เป็นส่วนหนึ่งของ "แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2024" มหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ครบครันที่สุดในอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยงานแสดงสินค้าเฉพาะทาง 7 งาน ได้แก่ “อินเตอร์พลาส ไทยแลนด์” เพื่อการผลิตพลาสติก, “อินเตอร์โมลด์ ไทยแลนด์” เพื่อการผลิตแม่พิมพ์และการขึ้นรูป, “ออโตโมทีฟ แมนูแฟกเจอริ่ง” เพื่อส่งเสริมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, “แอสเซมบลี แอนด์ ออโตเมชั่น เทคโนโลยี” สำหรับระบบอัตโนมัติเพื่อการผลิต, “เซอร์เฟซ แอนด์ โค๊ทติ้งส์” สำหรับการชุบเคลือบพื้นผิวสำหรับชิ้นส่วนอุตสาหกรรม, “เนปคอน ไทยแลนด์” เพื่อการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และ “แฟ็กเทค” เพื่อการก่อสร้างและบริหารจัดการโรงงาน เพื่อเติมเต็มโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้เข้าร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
อย่าพลาดมหกรรมสำคัญแห่งปีเพื่อเติมโอกาสธุรกิจอย่างไร้ขีดจำกัด
สำรองพื้นที่ของท่านวันนี้ก่อนพื้นที่เต็ม!

บริการประชาสัมพันธ์สุดเอ็กซ์คลูสีฟสำหรับผู้แสดงสินค้า
  • กลยุทธ์การเชิญลูกค้าเป้าหมายเข้าชมงาน 
  • สื่อสิ่งพิมพ์ส่งตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายซึ่งผ่านการคัดกรองจากฐานข้อมูลลูกค้า 
  • โฆษณาทางรายการวิทยุและโทรทัศน์ 
  • โฆษณา ข่าวประชาสัมพันธ์และบทความบรรณาธิการผ่านสื่อนิตยสาร และช่องทางออนไลน์ 
  • การร่วมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเป้าหมาย และสมาคมการค้าพันธมิตร 
  • การตลาดอย่างตรงเป้าผ่านสื่อออนไลน์ 
  • เว็บไซต์และบล็อก 
  • และกิจกรรมพิเศษอีกมาก!
สนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองพื้นที่แสดงสินค้า โปรดติดต่อ
 โทร: 0 2686 7299
อีเมล: automan@rxtradex.com 
เว็บไซต์: www.automanexpo.com

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่: