อีเมลนี้แสดงผลไม่ถูกต้อง คลิกเพื่อดูด้วยเบราว์เซอร์
eNewsletter 7
พลาสติกมีบทบาทในทุกช่วงชีวิตและเป็นส่วนประกอบสำคัญในหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐบาลมุ่งส่งเสริมนโยบายประเทศไทย 4.0 ผ่านอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการปรับใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-economy, Circular Economy, Green Economy) เพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้า ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ "บริษัท เองเกิ้ล แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด" หนึ่งในผู้แสดงสินค้างานอินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ 2022
บริษัท เองเกิ้ล แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด มีวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการใช้พลาสติกอย่างรับผิดชอบ และแนวทางเพื่อรองรับการรีไซเคิลอย่างยั่งยืน โดยใน
งานอินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ 2022 จะนำเสนอโซลูชั่นดิจิทัลในสี่ขั้นของวงจรผลิตภัณฑ์
(การออกแบบ การผลิตชิ้นงานตัวอย่างจากแม่พิมพ์ การผลิตและการบริการ) เพื่อช่วยให้ลูกค้าใช้วัสดุรีไซเคิลได้เต็มที่มากขึ้นด้วยกระบวนการที่เสถียรกว่าเดิม ด้วยความหลากหลายของลูกค้า ทั้งจากอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเป็นฐานลูกค้าที่ใหญ่ที่สุด อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์,
การแพทย์, การสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์, และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้งานด้าน
เทคนิคอล ทางบริษัทจึงมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรมเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่
ในงานอินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ สินค้าเด่นที่เองเกิ้ลจะนำมาจัดแสดง คือ
ENGEL e-connect.expert view ซึ่งเป็นบริการให้ความช่วยเหลือระยะไกลด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (Remote Assistance Service with Augmented Reality) เป็นครั้งแรกในอาเซียนสำหรับลูกค้าเองเกิ้ล ซึ่งจะช่วยให้ผู้ผลิตแก้ปัญหาได้รวดเร็วขึ้นและทำงานได้ง่ายขึ้นผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือแว่นตาอัจฉริยะ
เองเกิ้ลเคยร่วมแสดงสินค้าในงานอินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ตั้งแต่ก่อนจะเกิดวิกฤตโควิด และมีความประทับใจในคุณภาพของงานและจำนวนลูกค้าที่ได้พบปะ ดังนั้นถึงแม้ทางบริษัทจะเปิดโชว์รูมไว้พร้อมต้อนรับลูกค้าในซอยพัฒนาการ 53 แต่ก็ตื่นเต้นที่จะได้เข้าร่วมแสดงสินค้าโซลูชั่นดิจิทัลที่งานนี้ โดยทุกท่านที่สนใจโซลูชั่นสำอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรม 4.0
เพื่อการผลิตพลาสติกสามารถเยี่ยมชมสินค้าได้ที่
บูธ 3E11 hall 103
Newsletter sponsors:
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
เบอร์: 66 2686 7299
เว็บไซต์: www.interplasthailand.com

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม
ส่วนหนึ่งของงาน: