อีเมลนี้แสดงผลไม่ถูกต้อง คลิกเพื่อดูด้วยเบราว์เซอร์
eNewsletter 2
   นับตั้งแต่การจัดตั้งโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ อีอีซี เพื่อส่งเสริมการยกระดับและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยมานานกว่า 30 ปี พื้นที่นี้ก็ได้รับการลงทุนและผลักดันการเติบโตให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยอย่างสม่ำเสมอ 
    ล่าสุดนี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้จัดงานแถลงข่าวออนไลน์ EEC connecting Thailand and Japan Collaboration 2021 ในแนวคิด "Digital Manufacturing Platform" ร่วมกับพันธมิตรก็คือ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชนไทย-ญี่ปุ่น เพื่อประกาศความพร้อมในการเปิดตัว EEC Automation Park ซึ่งสะท้อนความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาในเขต EEC ในการก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม
ในขณะเดียวกัน EEC มีแผนเตรียมจัดทำ (ร่าง) ประกาศสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ในชื่อ “3 เขตส่งเสริมพิเศษ EECa-EECd-EECi แซนด์บอกซ์”* ผ่าน พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พ.ศ. 2561 เพื่อกำหนดสิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนเป้าหมายให้ชัดเจนมากขึ้น โดยไม่ซ้ำซ้อนกับสิทธิพิเศษที่ BOI อนุมัติ โดยเชื่อว่าจะดึงนักลงทุนรายใหญ่ที่ดีที่สุดในแต่ละอุตสาหกรรมมาลงทุนในพื้นที่พิเศษเหล่านี้เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและความก้าวหน้าของประเทศต่อไป
*ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ
“หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ” เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(อีอีซี) ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นๆ จึงเป็นที่มาของการก่อตั้ง EEC Automation Park ซึ่งเป็นหน่วยงานพัฒนาบุคลากรและการศึกษาในพื้นที่อีอีซี เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  เสริมสร้างทักษะบุคลากร และยกระดับเทคโนโลยีการผลิตในประเทศไทยก้าวสู่ Industry 4.0
 มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนยุคใหม่แห่งการผลิตที่งาน
“แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2022” เวทีที่รวบรวมเทคโนโลยี เครื่องจักรและโซลูชั่นเพื่ออุตสาหกรรมสนับสนุนทึ่หลากหลาย คุณก็สามารถร่วมผลักดันความเข้มแข็งให้ภาคอุตสาหกรรมไทย พร้อมกับพบปะลูกค้าเป้าหมายเพื่อสร้างความสำเร็จที่เหนือกว่า!
 
Co-located with:
Organized by: