อีเมลนี้แสดงผลไม่ถูกต้อง คลิกเพื่อดูด้วยเบราว์เซอร์
eNewsletter#1
การลงทุนครั้งใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อาจเป็นเรื่องที่น่ากังวล แต่เรามี 5 เหตุผลที่จะมาบอกคุณว่า เพราะเหตุใดผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโลหการ จึงถึงเวลาที่ควรจะลงทุนในเทคโนโลยีโรงงานอัจฉริยะ 4.0 (Smart Factory 4.0) เสียที
1. เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
2. เทคโนโลยี 5G พร้อมแล้ว ต้องใช้ประโยชน์ให้เต็มที่
3. ช่วยลดความผิดพลาดของมนุษย์
4. ง่ายต่อการบริหารจัดการและสามารถแสดงรายงานแบบเรียลไทม์
5. ได้รับสิทธิประโยชน์แบบเต็มๆ จากบีโอไอ
 
โดยสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากบีโอไอ หากลงทุนตามเกณฑ์ที่กำหนดในด้านต่างๆ เช่น ระบบอัตโนมัติและการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ (Automation and Network Technology) การวิเคราะห์ข้อมูลและการปฏิบัติการที่ชาญฉลาด (Smart Operation) หรือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้บริหารจัดการในกระบวนการผลิตและการบริหารองค์กร (Digital Technology in Production & Enterprise Processes) ก็คือ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 3 ปี ในสัดส่วน 100% ของเงินลงทุนในการปรับปรุง และก็ต้องเสนอแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ด้วย

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
 
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองพื้นที่ กรุณาติดต่อ
คุณจงจิต T.  0 2686 7305คุณประภัสสร T.  66 2686 7207,
คุณจิตรเลขา T. 
 66 2686 7245F.  66 2686 7288
E. metalex@reedtradex.co.th I www.metalex.co.th
Organized by: