อีเมลนี้แสดงผลไม่ถูกต้อง คลิกเพื่อดูด้วยเบราว์เซอร์
eNewsletter#3
นับตั้งแต่มีการค้นพบการถลุงแร่ทองแดง เทคโนโลยีด้านวัสดุวิวัฒนาการมาเป็นลำดับ กระทั่งมีการพัฒนาเทคโนโลยี “วัสดุอัจฉริยะ” (Smart Material) จนเข้ามามีบทบาทและเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆ โดยปัจจุบันวัสดุอัจฉริยะได้ถูกนำมาใช้งานอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมโลหการ ที่เป็นรากฐานสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ

“วัสดุอัจฉริยะ” เป็นวัสดุที่ปรับเปลี่ยนได้หรือวัสดุที่ชาญฉลาดที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จากสิ่งเร้าภายนอก เช่น ความชื้น อุณหภูมิ แสง สนามแม่เหล็กไฟฟ้า และความดัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การทำงานที่เราต้องการ นอกจากนี้ วัสดุเหล่านี้ยังมีคุณสมบัติบางประการที่โดดเด่น แตกต่างจากวัสดุทั่วไป เช่น ไม่คงรูปตายตัว คืนรูปได้ หากแตกหักหรือเสียหาย สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ และตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมได้ดี และมีปฏิสัมพันธ์ในทันที ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ สามารถผันกลับได้ และเกิดซ้ำได้ครั้งแล้วครั้งเล่า โดยวัสดุอัจฉริยะมีหลากหลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดมีคุณสมบัติ และความสามารถในการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน

วัสดุอัจฉริยะมีบทบาทต่ออุตสาหกรรมโลหการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างไร คลิกเพื่อค้นหาคำตอบในบทความเต็ม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองพื้นที่ กรุณาติดต่อ
คุณเปรมฤดี T.  0 2686 7320คุณณัฐชญา T. 0 2 686 7287
F. 
0 2686 7288 
I  E. metalex@reedtradex.co.th
www.metalex.co.th
Co-located with:
Organized by: