อีเมลนี้แสดงผลไม่ถูกต้อง คลิกเพื่อดูด้วยเบราว์เซอร์
eNewsletter 1
   หนึ่งในแหล่งรายได้หลักของประเทศไทยคือภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นการต้องปิดโรงงานบางส่วนเพราะโควิด-19 ในบางช่วงของปี 2563 และ 2564 จึงส่งผลกระทบอย่างมาก เพื่อฟื้นฟูภาคการผลิตและความมั่นใจของนักลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)* จึงเสนอนโนบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 4 ข้อภายใต้แนวคิดติดโควิดไม่ต้องปิดโรงงาน อันประกอบด้วยมาตรการ “Bubble and Seal” ที่รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสุ่มตรวจหาพนักงานผู้ติดเชื้อทุก 14 วัน เพื่อให้พนักงานที่มีอัตราสัมผัสเสี่ยงต่ำสามารถเข้าทำงานได้ตามปกติ มาตรการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอยและแยกกักตัวในโรงงานสำหรับสถานประกอบการที่มีพนักงาน 300 คนขึ้นไป มาตรการสร้างศูนย์พักคอยและแยกกักตัวสำหรับชุมชนโดยให้มีจำนวนเตียงไม่น้อยกว่า 5% ของจำนวนพนักงานในพื้นที่ และมาตรการจัดสรรวัคซีนแก่พนักงาน 3 กลุ่มคือ กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่อายุ 40-59 ปี กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการที่ติดเชื้อมากกว่า 50% จนต้องปิดกิจการ และกลุ่มพนักงานในอุตสาหกรรมที่สำคัญยิ่งยวด ซึ่งเชื่อว่ามาตรการเหล่านี้จะช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยสามารถกลับมาดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง

   เพื่อสนับสนุนการเปิดโรงงานอย่างปลอดภัย ไร้กังวลเรื่องเชื้อโรค สร้างความต่อเนื่องแก่เศรษฐกิจโดยรวม งาน “FACTECH 2022” จะเป็นเวทีแก่ผู้แสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม และโซลูชั่นที่ส่งเสริมความปลอดภัย ให้ได้นำเสนอสินค้าและบริการแก่เจ้าของโรงงานฝ่ายจัดซื้อและปฏิบัติงาน รวมถึงพนักงานและผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านการจัดงานโรงงานและโกดังสินค้าตัวจริง

อย่าพลาดโอกาสสำคัญนี้เพื่อยกระดับโรงงานการผลิตและธุรกิจของคุณ
ไปพร้อมกัน
 
สำรองพื้นที่ด่วน!
 
 
ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับโอกาสประชาสัมพันธ์ที่ครบครัน!!
โทร: 66 2686 7299, แฟกซ์: 66 2686 7288
 
 
Co-located with: