อีเมลนี้แสดงผลไม่ถูกต้อง คลิกเพื่อดูด้วยเบราว์เซอร์
eNewsletter 8
FACTECH 2022
ระบบนิเวศซีเมนต์กับความยั่งยืนทางอุตสาหกรรม
    The government’s promotion of S-Curve industries and Thailand 4.0 policy will prompt factories to upgrade their facility to support higher level of management, maintenance and safety. 
     
  “FACTECH 2022” will serve as ASEAN’s Only Exhibition on Factory Construction, Maintenance, Facility Management and Technology that especially for industrial factory that connects exhibitors with manufacturers, factory managers, developers, engineers, architects and subcontractors from various industries that will lead to unlimited business growth. Don't miss the opportunity to showcase your machinery, equipment and technology at this event!
 
"FACTECH 2022" is ready to provide a meaningful experience for factory owners and managers with a variety of technologies and solutions specific to factory management with these exhibitors and more!
 
 
Let's revolutionize your factories with the most efficient management system
at "FACTECH 2022"

Email: factech@reedtradex.co.th

Follow us on our Social Media:

Online Sourcing Portal
Co-located by: